YAĞLI BOYA

Kənd həyatı

Kod TƏ-1008
Müəllifin adı Tariyel Əhmədov
Əsərin adı Kənd həyatı
Ölçüsü 50×70 cm
Texnika kətan,yağlı boya