Elanlar

“VƏTƏNIN TƏRƏNNÜMÜ” ETÜD TƏDBIRLƏRI SILSILƏSI

Müxtəlif mənaları ilə bərabər Etüd sözü rəssamlıqda orjinalınilkin variantı vəya gələcək rəsmə bədii eskizin
hazırlanması üçün məşq nəzərdə tutulur. Çox vaxt dəqiqliklə işlənmə səviyyəsiçox da yüksək olmayan rəsmi etüd adlandırırlar, çünki o gələcək tamamlanmışəsərin variantlarından biri qismində çıxış edir. Buna görə də ciddi rəssamadətən bir iri əsərə bir neçə etüd hazırlayır.

Etüd – naturadan çəkilmiş peyzaj, natürmort, portret və yatəsviri sənətin digər janrlarında real həqiqətin təsvir olunmasına əsaslanmışəsər anlamına gəlir.ETÜD ƏSƏRLƏR

Etüd

Ətraflı

ETÜD ƏSƏRLƏR

Etüd

Ətraflı

ETÜD ƏSƏRLƏR

Etüd

Ətraflı

ETÜD ƏSƏRLƏR

Etüd

Ətraflı

ETÜD ƏSƏRLƏR

Etüd

Ətraflı