YAĞLI BOYA

Kənd mənzərəsi

Kod TƏ-1007
Müəllifin adı Tariyel Əhmədov
Əsərin adı Kənd mənzərəsi
Ölçüsü30×40 cm
Texnika kətan,yağlı boya