YAĞLI BOYA

Kənddə sürü

Kod TƏ-1006
Müəllifin adı Tariyel Əhmədov
Əsərin adı Kənddə sürü
Ölçüsü 40×50 cm
Texnika kətan,yağlı boya